Anunturi Publice

Primaria Comunei Tunari achizitioneaza servicii de paza pentru obiectivele de interes al comunei.

CAIET DE SARCINI SERVICII PAZA.PDF

Formulare Servicii Paza

Anexa1 - Formular Buget Servicii Paza


Invitatie de participare la procedura de Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru obiectivul "Amenajare trotuare si retea ape pluviale, comuna Tunari, judetul Ilfov", in conformitate cu prevederile art 236, alin (1), (2) si (4) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv confoem art 122, lit j) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexam prezentei invitatii urmatoarele documente:
Fisa de date a achizitiei;
Caietul de sarcini si Listele de cantitati;
Formulare
 
Invitatie de participare negociere
Caiet de sarcini
Fisa de date
Formulare
Liste de cantitati

DESZAPEZIRE 2016


ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” - 25.10.2016

REZULTATE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” - 09.11.2016

Anunt dezbatere publica Plan Urbanistic General

Metodologia privind stabilirea indicatorilor cu privire la executia bugetelor locale ( Trimestrul I, 2011 )

Anunt concurs referent

Anunt AMANARE concurs referent

Anunt colectiv nr. 2680 din data de 03.06.2015 privind Codul de procedura fiscala

Dispozitia nr. 120 din data de 04.05.2016

Dispozitia nr. 121 din data de 04.05.2016

Caiet de sarcini - Servicii

Procedura interna - Anexa 2

Citatie dosar 158/3/2016 din data de 04.03.2016

Proiect Hotarare dosar 158/3/2016

Raport avizare dosar 158/3/2016

Expunere de motive - PFA Athias Camelia

Expunere de motive - Gheorghe Iuliana

Expunere de motive - Dosar 158/3/2016

Numarul de personal, permanent si temporar si fondul de salarii

Proiect amenajare strazi Comuna Tunari

SOLICITARE DE OFERTA LA PROCEDURA DE ACHIZITIE prin Procedura Operationala Simplificata Proprie la atribuirea contractului de Servicii de catering pcntru Centrul de asistenta dupa programul scolar, Dimieni, comuna Tunari, Ilfov

Formulare PROCEDURA DE ACHIZITIE prin Procedura Operationala Simplificata Proprie la atribuirea contractului de Servicii de catering pcntru Centrul de asistenta dupa programul scolar, Dimieni, comuna Tunari, Ilfov

Model Contract PROCEDURA DE ACHIZITIE prin Procedura Operationala Simplificata Proprie la atribuirea contractului de Servicii de catering pcntru Centrul de asistenta dupa programul scolar, Dimieni, comuna Tunari, Ilfov

Procedura Operationala privind procedura simplificata proprie pentru achizita de servicii prevazute in anexa 2 la Legea 98/2016